top of page

BEZPIECZEŃSTWO

POWIERZCHNIE

ZAKRES TEMPERATUROWY

Virocid™ można stosować w temp. od 4°-60°C, a nawet w temperaturach poniżej zera dodając do niego glikol propylenowy.
Przebadany także w wodzie morskiej (Test CFR, Uniwersytet
University of Bergen, Norwegia). Test dostępny na żądanie.

POWIERZCHNIE

NIE KOROZYJNY

Virocid™ w stężeniu 0,5%, po 1000 godz. zanurzenia nie
powoduje korozji powierzchni zwykle stosowanych
w branży hodowlanej i można go bezpiecznie stosować.

TAVELA.JPG

POWIERZCHNIE

STABILNOŚĆ

Stopień rozcieńczenia 0,5% (1:200) i 1% (1:100) jest stabilny w
wodzie o temp. 6°C (43 F), 25°C (77 F) i 40°C (104 F) przez 4
tygodnie.
Okres przydatności do użycia koncentratu to 3 lata,
gwarantowany na podstawie ISO.

POWIERZCHNIE

SPRZĘT

Virocid™ posiada atest VDA w stężeniu 1% jako produkt klasy A.

 

Produkty z atestem VDA spełniają najwyższe niemieckie standardy jakości, co oznacza, iż nie są one korozyjne dla pojazdów.

vda.JPG

Badania korozyjne przeprowadzono w laboratorium Cirlam w oparciu o wytyczne UN no. ST/
SG/AC.10/11/Rev.4.
* Uznana norma dla prawa transportowego ADR. 0,1mm/rok wizualnie pojawiają się początki
korozji.

Virocid™ ma pH o wartości 5.7 w roztworze roboczym.

KWAS ZASADA.JPG
bottom of page