top of page

NARZĘDZIA

KALKULATOR KOSZTÓW PREWENCJI: PROSTE NARZĘDZIE DO OPTYMIZACJI KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z HIGIENĄ.

Firma CID LINES opracowała kalkulator kosztów zapobiegania chorobom. Idealny podręcznik zarządzania na fermie, musi zawierać szczegółowy plan urządzeń sanitarnych, w tym procedur kompleksowego mycia i dezynfekcji dla każdego pomieszczenia lub budynku pomiędzy kolejnymi cyklami produkcji.
Zasadniczą kwestią w takim przewodniku jest wstępna kalkulacja ilości środków chemicznych potrzebnych w poszczególnych sektorach. Pozwala to dokładniej
określić zużycie produktów myjących i dezynfekujących. Ostatecznie przynosi to korzyści środowisku naturalnemu, urządzeniom, pracownikom, zwierzętom i hodowcy.

Firma CID LINES opracowała narzędzie, kalkulator
kosztów mastitis
, pozwalające precyzyjnie i
konkretnie określić koszt zapalenia gruczołu
mlekowego na poziomie gospodarstwa. Po
wprowadzeniu liczby klinicznych przypadków na
miesiąc, liczby komórek somatycznych, poziomu
produkcji i ceny mleka otrzymają Państwo koszt
mastitis dla stada.

Biocheck

Biocheck.Ugent®

 

Biocheck.Ugent®: System oceny ryzyka w celu oceny jakości bezpieczeństwa biologicznego Twojej fermy. Wypełnij naukowy i niezależny kwestionariusz, a otrzymasz cenną dla siebie informację zwrotną: ogólny wynik bezpieczeństwa biologicznego w swoim gospodarstwie oraz szczegółowy raport podsumowujący twoją efektywność. Będąc partnerem CID LINES otrzymasz indywidualną i bardzo przydatną poradę zindywidualizowaną pod kątem specyfiki Twojego gospodarstwa. Chcemy zaoferować przydatne wytyczne, które pomogą poprawić poziom efektywność bezpieczeństwa biologicznego Twojego gospodarstwa.

bottom of page